رقص شیطان (1)

شیوه های تبلیغی رسانه های تبشیری درایران

مسیحیت تبشیری یکی از ابزارهای  سلطه فرهنگ غرب است که توسط قدرت های استعماری راه اندازی شد.این سازمان تبلیغاتی در واقع یک تصویر زیبا و به هزار شکل از مسیحیت است که برای نیل به اهداف خود ،بر قاعده  هدف وسیله را توجیه می کند تکیه کرده است.

استفاده از ابزارهای مختلف رسانه ای ،مکتوب ،هنری ،مجازی و..وایجاد یک سیستم هماهنگ فکری وسازمانی وحمایت قدرت های بزرگ ،توانسته است ،این سازمان تبلیغی صهیونیستی  را در سراسر جهان به عنوان یک سیستم کارآمد تبلیغی نشان دهد ودولت ها و مراکز دینی را به فکر مقابله با هجوم آنان بیاندازدکه مهمترین روش برای مقابله آن  شناخت اهداف،ابزارها ،روشها و...آن می باشد.

 از مهمترین ابزارهای که امروزه به دلیل  جاذبه های خاص خود همچون تاثیرگذاری عمیق بر افکار سنین مختلف وهمه گیر شدن آن  مورد توجه سازمان تبشیری قرارگرفته است، رسانه ها می باشند که افزایش بهره گیری از این ابزار توسط این سازمان ،نشان از همگامی با شرائط روز وبهره گیری حداکثری از وسایل تبلیغاتی است که زنگ خطری برای کشورهای هدف بویژه کشوره های اسلامی  ازجمله ایران می باشد.
در پست های زیر  که برگرفته از مقاله  ((بررسی روشهای تبلیغ رسانه ای ومجازی مسیحیت تبشیری در ایران) )نویسنده می باشد به این موضوع می پردازیم.به امید عنایات حضرت باقرالعلوم (علیه السلام).

تاریخ مسیحیت:

مسیحیت با تولد پیامبر الهی حضرت عیسی (علیه السلام) در حدود 2000سال پیش ظهور پیدا کرد. تاریخ این  دین در چند مرحله می توان بررسی نمود :

تولد و رشد حضرت عیسی

آغاز ماموریت وآموزه های عیسی

پایان زندگی زمینی

عصر حواریون

عصر مناقشات و نزاع های فرقه ای

قرون وسطی

عصر اصلاحات

مسیحیت پس از اصلاح دینی

 

تاریخ مسیحیت مملو از حوادثی است که به جنگها وخونریزی های بسیاری منجر شده است وعلی رغم ادعای صلح طلبی آنان، قتل عام مردم  ومسلمانان بی گناه و دانشمندان مخالف در قرن های حکومت مسیحیان نشانه ای از این مساله است.

در گیری ها فکری واعتقادی بین مسیحیان ،در تاریخ مسیحیت به وفور یافت می شود وانحراف از عقاید و سیره حضرت عیسی(ع)در آن مشهود است. انحرافاتی که باعث انشعاب های گسترده و ظهور فرقه های متعددی شد که با مسیحیت حقیقی فاصله زیادی دارد.

 

تبلیغ در مسیحیت

مسیحیت را باید دین تبلیغ نامید.این دین از آغاز با حرکت های تبلیغی حواریون واعزام مبشرینی به مناطق مختلف ،سعی در جذب افراد نمود.نمونه های این تبلیغات را می توان در زندگی  پولس وپطرس دو حواری بزرگ مشاهده نمود.

البته این روند در طول تاریخ مسیحیت با جدیت ادامه یافت و کشیشان و جذب شدگان به اندازه توانایی خود اهتمام ورزیدند وسعی کردند با سفر یازندگی دائمی در نقاط مختلف دنیا ،به این امر ادامه دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

رقص شیطان (2)

شیوه های تبلیغی رسانه های تبشیری درایران

مسیحیت تبشیری:

 

مسیحت تبشیری در واقع یک سازمان تبلیغاتی است که با گردآوری تمام فرقه‌های مورد قبول و مطرود پروتستان چون شاهدان یهود، مرمون‌ها، مونیسم و... در یک اردوگاه مشترک با ایجاد یک  اتحاد عمل و نظربا هدف ضرورت توسعه مسیحیت در جهان و لزوم تبلیغ و تبشیر مسیحیت به‌ویژه در مناطق اسلامی ،فعالیت می نماید.

مدیران و سیاست گذاران این سازمان ،قدرت های استعمار گربا محوریت اسرائیل می باشند و حمایت مادی ومعنوی قوی از این مجموعه می نمایند و در عوض در نیل به اهداف  اقتصادی وسیاسی و.. در کشورهای هدف از آنان بهره می گیرند.

اما شیوه فعالیت سازمان ،را باید با قاعده ،هدف وسیله را توجیه (می کند) ترسیم کرد که با همه وسائل مشروع وغیر مشروع ،عقاید صحیح یا انحرافی ،استفاده از نام واعتبار ادیان دیگر وراه انداز شبکه های رسانه ای و شبکه های اجتماعی فعال در کشورها وعبور از خط قرمزه ای اخلااقی ،اجتماعی و..سعی در  رسیدن به اهداف شوم خود می باشند.

به قول یک مبشر مسیحی: « هرکجا بشر باشد، بیماری نیز موجود است و هرکجا نیاز به پزشک باشد فرصتی برای تبشیر و تبلیغ است».

ازدیدگاه مسیحت تبشیری بزرگترین خطر ورقیب آنان در سطح بین الملل ،دین اسلام است.دینی که دارای پایه های عقلانی ودارای جامعیت و معنویتی حقیقی واثر گذار است و بیش ازیک میلیارد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد.

از سوی دیگر امروزه  اسلام ، جالبترین  ومستدل ترین دین ازدیدگاه افراد تحصیلکرده غرب میباشد ومردم به سوی تعالیم آن تمایل دارند  که باعث افزایش چشمگیر مسلمانان در کشوره ای اروپایی  مسیحی شده است که زنگ خطری برای مسیحیت می باشد.

بنابراین سازمان تبشیری اقدام به ایجاد یک موج وسیع ودامنه دار تبلیغاتی و بااستفاده ازعوامل داخلی وخارجی در کشورهای اسلامی  نموده است که باتوجه به سیاستهای اسلام ستیزانه غرب وصهیونیزم جهانی،به تدریج روندی رو به رشد گرفته است که راه اندازی شبکه های رادیویی وتلوزیونی تبشیری نمونه ا ی از این حرکت می باشد .

این شبکه ها با هدف نمایش وتبلیغ وترویج عقاید مسیحیت صهیونیسیتی در قالب انواع فرقه های مطرود ومقبول مسیحیت  و ارایه ناتوانی اسلام و وعدم جامعیت آن وپخش شبهات  وارائه تصویری خشن ورادیکال از آن ،از سویی دیگر  ،سعی در جذب مسلمین نموده است .

مساله ای که با توجه به حمایت ابرقدرتها  ،خطری بزرگ برای مسلمین به شمار می رود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

رقص شیطان (3)

شیوه های تبلیغی رسانه های تبشیری درایران

ایران

 تاریخ، حیات اجتماعی ایرانیان را حیاتی دینی و مبتنی بر عنصر دین معرفی کرده  است.

ایران در طول تاریخ،تجربه ادیان مختلف را داشته  که مهم ترین آن اسلام بوده است که با ورودش باعث تغییرات اساسی در زندگی و بنیانهای فکری مردم  شد ه است.

اما مسیحیت قبل ازورود اسلام ،در ایران پیروانی داشت وتاریخ نگاران از سفر برخی از ایرانیان با هدیه به اورشلیم وملاقات با  حضرت عیسی مسیح (ع) خبر می دهند که جرقه ی اولیه فعالیت مسیحیت در ایران می باشد .

مسیحیت پروتستان (شاخه میسیونری مسیحیت) در سال 1024 شمسی در ایران حضور یافتند و اقدام به فعالیت کردند و علاوه بر تبلیغ مسیحیت و جذب ایرانیان به آیین مسیح(ع)، اقدام به تأسیس مراکز خیریه‌ای مانند یتیم‌خانه‌ها، مراکز نگهداری سالمندان، بیماران خاص و نابینایان کردند وبالاخره در ابتدای انقلاب این میسیونری ها که بعضا در مناطق  تهران، مرکزی، قزوین، زنجان، مازندران، گلستان و خراسان فعالیت داشتند،از کشور اخراج شدند.

البته فعالیت این نوع از مسیحیت با هدایت میسیونرهای از خارجی همچنان ادامه پیدا کرد وامروزه با شیوه ها و روشهای گوناگونی وبا محوریت رسانه ها ادامه دارد.

ازطرفی دیگر باید جامعه شیعه ونظام سیاسی ایران را  بزرگترین معضل شبکه ی صهیونیسیتی مسیحی دانست.زیرا از بعد اعتقادی دارای تضادهای بسیاری می باشند ودر بعد تبلیغی نیز هر دو دارای ظرفیت هایی  وفعالیتهایی در سطح جهان هستند که باعث تشدید این تضادها شده است و به یک جنگ تبلیغاتی  تبدیل شده است.

ایران به دلیل وجود ظرفیت های کم نظیر فرهنگی،  اجتماعی،سیاسی ،ژئو پلتیک در سطح منطقه وجهان ،در طول تاریخ مورد طمع کشورهای استعمارگر بوده است واین مساله لزوم فعالیت سازمانهای تبلیغ  آنان را دوچندان می کند .

 

اهداف:

اهداف مسیحیت از فعالیت های تبلیغی در ایران را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

1.اهداف استعماری وسیاسی واجتماعی همچون بهره برداری از منابع  آن

2. تغییر دین رسمی کشور ونشان دادن ناکارآمدی حکومت اسلامی

3.پخش وتبلیغ عقاید وآموزه های مسیحیت صهیونیستی وجذب مسلمانان

4.مقابله فکری اعتقادی وترویج  انواع شبهات برعلیه اسلام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

رقص شیطان (4)

شیوه های تبلیغی رسانه های تبشیری درایران

روشهای تبلیغی شبکه های در ایران

 

یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مسیحیت صهیونیسیتی برای تبلیغ در ایران، تاسیس ومدیریت  شبکه‌های ماهواره‌ای است که با تنوع وبرنامه ای متعدد ی پخش می‌کنند.  شبکه‌های تاسیس شده تبشیری-صهیونی فارسی زبان  مثل شبکه‌های نجات تی‌وی، تپش و شبکه محبت هستند که به صورت تمام وقت و بر روی کانال مستقل برنامه پخش می‌کنند. گروه‌های کوچک دیگری هم هستند که تحت نظر برخی سازمان‌های تبشیری ایالات متحده کار می‌کنند و برنامه‌های خود را با اجازه چند ساعت در هفته ساعت‌ بر روی شبکه‌های ماهواه‌ای بروی آنتن می‌فرستند.

هم اکنون شبکه های فارسی زبان قوی ترین ابزار رسانه ی مسیحیت صهیونیستی فعال در کشور می باشد که برای نیل به اهداف خود 

از مجریان،کارگردانان و تهیه کنندگانی استفاده می کنند که تحت آموزش های ویژه ای قرار گرفته واز رنگها،زبانها ،اصطلاحات ،دکور ها، شیوه های بیان ،روانشناسی و...به خوبی استفاده می کنند تا مخاطب نتواند تحلیلی صحیح وعاقلانه  از محتوای برنامه داشته باشد تا به آسانی عقاید خود را القاء کنند که آشنایی با این روش ها کمک شایانی به مقابله با آنها می کند.

در پست بعدی  به روش های تبلیغی این شبکه ها اشاره می شود.

صحنه  ،مجریان و...
شبکه های تبشیری برای اثرگذاری بر مخاطب خود از شیکتریتن وزیباترین  دکور، گریم و پوشش مجریان باستفاده می کنند. استفاده از  زنانی با ظاهری آراسته و حتی مانکنی در شبکه‌های تبشیری دنیا بر همین اساس است.

 

دروازه ورود

 

مسیحیت تبشیری  راه ورود آموزه‌های مسیحی  را محفل خانواده می‌داند.شبکه های آنان نیز با ساخت برنامه هایی مدعی غلبه بر ناملایمات و معضلات زندگی، بیماری‌ها، اعتیاد، اختلاف با فرزندان، روابط زناشویی و ... از جمله عناوین مورد بحث در این برنامه‌هاست.

هدف این شبکه‌ها  از همراه کردن مخاطب به وسیله پند‌ها و اندرزهای اجتماعی، با القاء شبهات فرد را به تدریج از باورهایش جدا کنندوبا  مقایسه مغرضانه و بدور از واقعیت اسلام و ارائه تفاسیر جعلی برای مقابله با اسلام در دستور کار همیشگی شبکه‌های ماهواره‌ای است.

چه به صورت اشارات ظریف در خلال برنامه‌ها صورت گیرد و چه به شکل مباحثه مبسوط چند نفره در برنامه‌های ویژه دنبال ‌شود. چنین رویکردی حتی در برنامه‌های آموزشی خانواده نیز کم و بیش دنبال می‌شود.

 

البته روش جذب خانوادگی مانند شبکه های هرمی  دارای اهداف ومزایای از جمله :به حداقل رساندن فشار خانواده ها در تغییر آیین و همراهی آنان،جذب اقوام وآشنایا ن به دلیل حس اعتماد ،تشکیل کلیسای خانگی و... می باشد.

جوانان،کودکان و زنان
نمایش برنامه‌های ویژه‌ برای جوانان جوانان،کودکان و زنان در کنارر برنامه‌های عمومی وپرداختن به مشکلاتی از قبیل افسردگی، روابط زناشویی و دوست‌یابی و ..از روشهای جذب شبکه های تبشیری می باشد.

بطور نمونه برنامه‌های ویژه ی برای زنان اختصاص دارد تاعلاوه بر تبلیغ  وتبیین وظایف زنان  در پیشبرد تبشیر و نقش و معضلات آنها در خانواده ، با کنایه و ایراد مستقیم به اسلام ، مشکلات روحی و روانی و اسلام را باعث پیچیدگی و ایجاد کننده اختلافات خانوادگی معرفی می‌کنند وزندگی مسیحیت را باعث دوام خانواده می دانند.
پخش کارتون‌های مسیحی و برنامه‌های عروسکی برای کودکان و عدم آگاهی خانواده‌ها گاهی باعث می‌شود که برای پر کردن ساعات کودکانشان از برنامه‌های چنین شبکه‌هایی استفاده کنند که تبعات ناخوش آیند ببار آورد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

رقص شیطان (6 )

 

شیوه های تبلیغی رسانه های تبشیری درایران

علت عقب ماندگی

روش دیگر شبکه‌های تلویزیونی تبشیری فارسی‌زبان برای اثبات برتری  مسیحیت بر اسلام ،القاء ارتباط عقب‌ افتادگی جوامع اسلامی در علوم و دانش به دین اسلام است  و تلاش می‌کنند این تصویر را القاء کنند که پیشرفت غرب ناشی از مسیحی بودن این جوامع بوده است؟!

این مساله در حالی‌ است که رنسانس  وشروع تغییرات در غرب با  جدایی جوامع غربی از مسیحیت  قرون وسطی و آشنایی با پیشرفت، تمدن و مدنیت مسلمین شکل گرفت.

جالبتر آنکه کلیسای مسیحی به شکلی علنی با گسترش علم و دانش مخالف می‌کرد و دانشمندان را بخاطر علمشان ومخالفت با عقاید مسیحی مورد تعرض قرار می داد.

 عوامل این شبکه‌ها سعی دارند تا اینکه پیشرفت غرب ناشی از استیلای نظامی و ثروت حاصل از غارتگری در مناطق مختلف جهان بوده است را نادیده بگیرند و امپراطوری غرب بر خرابه های جوامع ضعیفتر را یک  نتیجه خوب از مسیحی شدن اعلام کنند.

ارتباط با ماوراء


از مهمترین روشهای تبلیغی شبکه های تبشیری ، نمایش مراسمات شفا دروغین یا رهاکردن جن زدگان بوسیله تکلم به زبان روح القدس و... می باشد.

ادعاهای واهی و دروغین که بوسیله شیادانی همچون بنی هین ترویج داده می شود وشبکه های تبشیری با نمایش آن مخاطبین را اغوا می کنند وبعضا افراد کم سواد و در نقاط دور افتاده  مورد هدف هستند.

باید به این نکته توجه نمودامروزه  بسیاری از مکاتب وفرقه ها وعرفانهای نوظهوربرای  نشان دادن حقانیت مکتب خود،مدعی ارتباط با ماوراء هستند که مسیحیت از این قافله عقب نمانده است.


عوامل بومی

از روشهای دیگر جریان رسانه ای تبشیری ،بهره گیری از افراد بومی هرکشور است که باتوجه به آشنایی بامشترکات وتسلط بر زبان   بتوانند تاثیر ونفوذ بیشتری داشته باشند.

این نکته  رایکی از مدیران شبکه‌های تبشیری اذعان می‌کند: «ما فقط از مسیحیان بومی استفاده میکنیم. زیرا آنها احساسات، علایق، مشکلات، زبان و فرهنگ مردم منطقه را می‌شناسند آنها می‌دانند چگونه خود را به مردم نزدیک کنند و همزاد پنداری را بوجود آورند. آنها همان مسائلی که عراقی‌ها، فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها، الجزیره‌ای‌ها و ایرانی‌ها تجربه کرده‌اند را درک کرده‌اند


سادگی

استفاده ساده وبی آلایش از ادبیات فارسی همچون اشعار فارسی زبان و بیان ساده مطالب بجای مباحث عمیق فلسفی از روشهای بکار گیری شده در این شبکه ها می باشد.

مجریان این شبکه ها برای انتقال اصطلاحات الهیات مسیحی نیز از ادبیاتی ساده و با ارائه توضیح استفاده می کنند تا مخاطب غیر مسیحی خود را مورد خطاب قرار دهند چه آنکه مخاطب مسیحی خود این اصطلاحات را می داند ولزومی به توضیح  ندارد.


((موسیقی در فرآیند تبشیر به عنوان ابزاری جادویی به حساب می‌آید و خود جزئی از مراسم عبادی کلیسا است. در جنبش‌های جدید تبشیری-مسیحی از جمله اونجلیسم و بخصوص در میان مسیحیت صهیونیستی، خود موسیقی در مراسم عبادی اصالت دارد و حتی حرکتی الهی تلقی می‌شود. موسیقی به شکل زمینه، به همراه موعظه در برنامه‌های آموزشی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. موسیقی فرد را وارد حالت پذیرندگی کرده و مضامین را با تحریک احساسات به فرد می‌قبولاند. از دیگر موارد استفاده از موسیقی و ریتم‌ در مراسم سرود‌خوانی است. سرود‌خوانی به زبان محلی از مهمترین ابزارهای جلب قلوب محسوب می‌شود که جریان تبشیر به وفور از این حربه استفاده کرده و بین برنامه‌ها چنین سرودخوانی‌هایی را پخش می‌کند. موسیقی در میان برنامه‌ها با همخوانی گروهی همراه است تا بیانگر همراهی و همدلی باشد.در میان برنامه ها بخصوص در زمان پخش کلیپ‌هایی که مباحثی مربوط به انجیل را ارائه می‌کند از تصاویر طبیعت نیز بهره برده می‌شود.))


جاذبه‌های گردشگری 
پخش جاذبه‌های دیدنی وتصاویری چشم نواز از طبیعت  کشور آمریکا یا رژیم صهیونیسیتی و مراکزی مانند هالیوود  علاوه بر ترغیب مخاطب به دیدن آنها ،گواهی  بر ریشه‌های صهیونیستی این شبکه‌هاست. که تلاش می کنند هیولاهای خونخوار را زیبا نشان دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

رقص شیطان (5 )


شیوه های تبلیغی رسانه های تبشیری درایران

 


کلیساهای تلویزیونی


بر اساس شواهد تاریخی اولین  جمعیت‌های دینی که قدرت رادیو و تلویزیون را به عنوان ابزار تغییر و تحول دریافتند، سازمان‌های بنیادگرا و اونجلیستی مسیحی بودند.
دکتر حسن بشیر  در کتاب «تعامل دین و ارتباطات درباره  کارکرد رسانه ی کلیسای تلوزیونی می نویسد:
((1. تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های طبیعی رسانه به منظور درگیر ساختن بخش بزرگ‌تری از جامعه در مسائل مذهبی که عمدتاً اجتماعی و سازمانی هستند و کارکردهای اصلی آنها اطلاع رسانی، آموزش و ارشاد است که با قالبهای خبر، سخنرانی، گفتگو، مصاحبه، پرسش و پاسخ، میزگرد، آموزش، مستند، جنگ و نمایشی، اعتقادات کاربردی مسیحیت را در پاسخ‌گویی به حقایق روز اجتماعی ارائه می‌کنند.
2.
فراهم ساختن اشکالی از تجارب عبادی که شامل مراسم رسمی عبادی کلیسا است که یا در استودیو اجرا می‌شود و یا مستقیماً از کلیسا گزارش می‌شود.
تجربة هشتاد ساله دنیای مسیحیت از به کارگیری وسایل ارتباط جمعی نوین حایز دستاوردهای مهمی در حوزة ارتباطات و دین بوده است که به برخی از نکات مربوطه براساس پژوهش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی انجام شده (Michael(ed.)1997)، اشاره می‌کنیم:
1.
به دنبال کاهش حاکمیت کلیسا، سیّال شدن فرهنگ عصر حاضر و جایگزینی مراجع حکومتی به جای مراجع دینی، کلیسا به مقتضیات جدید عرضه دین توجه نمود و با جدیّت به صنایع فرهنگی و بهره‌مندی از تخصص‌ها و مهارت‌های لازم رسانه‌ای روی آورد، اما حساسیّت نسبت به واکنش‌های منفی احتمالی در جامعه سبب گردید تا به نوعی تقلیل‌گرایی روی آورد و ارزش‌های انسانی را به عنوان محور مشترک کار رسانه و دین قرار داده و حقانیّت خواسته‌های غیردینی مردم در یک جامعة متکثر را به عنوان یک اصل بپذیرد.
2.
پیام‌آفرینان برنامه‌های مسیحی به طور عمده رهبران مذهبی و از روحانیون کلیساها می‌باشند.
3.
پخش مراسم عبادی و سنتی دینی و موعظه‌ای روحانیون بدون دخل و تصرف‌های برنامه‌سازی جایگاه ویژه‌ای در کلیسای الکترونیک دارد. بدین ترتیب، به کارگیری تعبیر دین تلویزیونی شده به جای تلویزیون دینی برای این تجربة مسیحی صحیح‌تر به نظر می‌رسد.
4.
مهم‌ترین معضل رسانه‌های الکترونیکی مسیحی مربوط به کارکرد سرگرمی این رسانه است. طرح تعارض ذاتی دین با سرگرمی و سقوط معنوی دین در اثر روی آوردن به قالب‌های سرگرم کننده در مقابل اعتقاد به وجود زمینه‌های بی‌شمار جذاب و زیبا در معارف دینی برای طرح مناسب آنها از جملة چالش‌های موضوع به شمار می‌آید.
5.
خصوصیات مخاطبان برنامه‌های رادیو و تلویزیون مسیحی با ویژگی‌های مسیحیان متدین انطباق بیشتری دارد تا خصوصیات عمومی بینندگان این رسانه‌ها. تجربة موجود هنوز نتوانسته است که به گونه‌ای موفق پای خود را از محدودة زندگی در جامعة کلیسایی فراتر نهاده و با طرح ایده و الگوهای نوین، علایق و نیازهای منتظران پشت دربهای دنیای کلیسا را پاسخی شایسته دهد.
6.
کلیسای الکترونیک هیچ‌گاه خود را معارض یا نافی رسانه‌های سنتی دینی با اتکاء بر ارتباطات چهره به چهره معرفی ننموده است. بلکه صاحبان تجربه رادیو و تلویزیون مسیحی استمرار ارتباطات سنتی و مستقیم را امری لازم شمرده و آن را پشتوانه و مکمّل فعالیت‌های رسانه‌ای دینی می‌دانند.))
(نقل از کتاب «تعامل دین و ارتباطات» به اهتمام دکتر حسن بشیر، ص 248 ـ 244)

 

استفاده حداکثری مسیحیت تبشیری از ظرفیت رسانه های جمعی  تا جایی رسیده است که شبکه های بعنوان کلیسا تلوزیونی !راه اندازی کردند که همانند کلیسای حقیقی مراسماتی همچون دعا ،عشای ربانی و..را انجام می دهند.

این کلیسا ها هم اکنون در قالب شبکه های تلوزیونی  محبت ،شبکه 7 وتپش ساعاتی را برای دعا ونیایش اختصاص می دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

رقص شیطان (7)

شیوه های تبلیغی رسانه های تبشیری درایران

معرفی شبکه های فعال :

تلوزیون محبت
از تلویزیون های فعال مسیحی در عرصه تبلیغ و تبشیر است. مخاطبین این تلویزیون، فارسی زبانان در کشورهای مختلف می باشند. فعالین تبشیر مسیحی چون ساسان توسلی از گردانندگان اصلی این تلویزیون می باشند
.
برنامه های این تلویزیون توسط تلویزیون محبت و سازمان ها و موسسات مختلفی تهیه و فراهم می شوند. برنامه ها از قالب های مختلفی مانند برنامه های داستانی یا سریال ها، فیلم، ویدئو موزیک، برنامه های تعلیمی و بشارتی از طریق موسسه های گوناگون با دیدهای گوناگون ارائه می شوند.
تلویزیون محبت از طریق ماهواره در خاورمیانه اروپا و آفریقای شمالی قابل مشاهده می باشد.

منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

شبکه ست(7)

شبکه ست(7)

این تلویزیون نیز یکی از زنجیره تلویزیون های تبشیری است که به صورت 24 ساعته برای فارسی زبانان دنیا برنامه پخش می کند.
در بخشی از سایت این تلویزیون آمده است که هدف شبکه ست 7 پارس این است که برنامه های تلویزیونی الهام بخش، آموزنده و تعلیمی به زبان فارسی آماده کند تا صادقانه چهره ای روشن و واضح از مسیح ارائه دهد که در عین حال متناسب با فرهنگ، آداب و رسوم و اوضاع سیاسی منطقه باشد و فرصتی برای کلیساها و مسیحیان منطقه فراهم آورد تا در ایمان رشد کرده، و توانایی خدمت به مسیح را گسترش دهند.
دست اندر کاران این تلویزیون رویای خود را این دانسته اند که به کلیساهای در حال رشد ایران، افغانستان وتمامی منطقه فارسی زبان کمک کنند تا در ایمان خود رشد کنند، ایمان خود را با دیگران در میان بگذارند، به جامعه خود خدمت نموده و در کارهای خیرخواهانه فرهنگی و اجتماعی مشارکت نمایند.
گفتنی است که فریبرز خندانی مجری این شبکه چندی پیش در برنامه خود مدعی شد که ما همکاران عیسی هستیم لذا در نام عیسی گناهان را می آمرزیم. وی اظهار کرد در انجیل به ما اقتدار داده شده است. مسیح گفته است شما همکاران من هستید من شما را می فرستم.
من می توانم بگویم برو در نام عیسی مسیح گناه تو بخشیده شد.
هم چنین کشیش هوسپیان یکی دیگر از کارشناسان این شبکه یک ماه قبل در برنامه جوانان در طی یک اعتراف جالب اظهار کرد: آزادی واقعی در اسیر شدن در برنامه های خداوند است.
این ادعا در حالی انجام می پذیرد که اغلب شبکه های مسیحی فارسی زبان به اسم تبشیر دین مسیحیت به انحاء مختلف به دین مبین اسلام توهین کرده و اسلام را دینی معرفی می کنند که در آن آزادی مذهبی وجود ندارد و در مقابل مسیحیت را دین آزادی تعریف می کنند.
منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

شبکه تی بی ان

این شبکه آن طور که ادعا می شود بزرگترین و پر بیننده ترین رسانه و شبکه مذهبی است که به تبلیغ مسیحیت می پردازد.
شبکه تی بی ان، به نوعی برای دیگر شبکه های تبشیری حالت شبکه مادر و میزبان را دارد. به عنوان مثال شبکه نجات تی وی، بخشی از زیر مجموعه شبکه های تی بی ان است.
پخش برنامه ها از این شبکه به صورت شبانه روزی و 24 ساعته می باشد.

منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

تلویزیون امید

تلویزیون امید

یکی دیگر از رسانه های تصویری فعال در زمینه تبلیغ مسیحیت، تلویزیون امید ایران است. این تلویزیون که به مدیریت شخصی به نام نادر رفیعی به فعالیت می پرداخت رویکردی ضد اسلامی را در برنامه های خود به نمایش می گذاشت.
گفتنی است که از مدتی پیش قرار بوده است که این تلویزیون منحل شده و به تلویزیون IPN به مدیریت مهران عبدشاه بپیوندد.
منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

رادیو ندای محبت

رادیو ندای محبت

رادیو ندای محبت بخشی از پروژه سازمان صدا و سیمای محبت است که مستقیما در راستای تبلیغ دین مسیحیت به فعالیت مشغول است.
این رادیو شامل برنامه های گوناگون مسیحی از جمله لقمه های روحانی، سرود، تعلیم کتاب مقدس، شعر، مقالات، قرائت کلام و میزگرد می باشد که تماما در جهت کمک به فارسی زبانان در راستای آشنایی آنها با کتاب مقدس می باشد.

منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

رادیو مژده

رادیو مژده

رادیو مژده، با شعار "رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز" از فعالترین رادیوهای فارسی زبان تبشیری است. این رادیو بخشی از موسسه مسیحی غیر انتفاعی "خدمات رسانه ای ندای مسیح" است که با همکاری موسسات مسیحی دیگر بیست و چهار ساعت در هر روز برنامه های مسیحی پخش می کند.
دست اندرکاران این رادیو هدف از تاسیس این رادیو را اعلام و تعلیم کتاب مقدس به فارسی زبانان می دانند.
این رادیو از برنامه های متنوعی برخوردار است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:
-
برنامه های ویژه جوانان با این توضیح که خدا نسل جوان را دوست دارد و می خواهد که آنها خوشبخت و سعادتمند شوند.
-
برنامه های ویژه حق جویان با این توضیح که آغوش خدای نیکو و پرمحبت، برای همه جویندگان حقیقت باز است و او مایل است که آنها را نجات بخشد.
-
برنامه های ویژه مسیحیان به جهت درک بیشتر کتاب مقدس و اعتقادات اساسی مسیحیان، با این توضیح که خدا مایل است که ایمان داران به مسیح، در او رشد کنند و زندگی خداپسندانه و پیروزمندانه ای داشته باشند.
-
نمایشنامه های تکان دهنده رادیویی، با این توضیح که این نمایشنامه ها بیانگر کارهای واقعی و زیبای عیسای مسیح زنده، در قلب و زندگی انسان ها می باشند.
-
حکایت زندگی من با این توضیح که این بخش ماجرای زندگی اشخاصی است که از راه ایمان و اعتماد قلبی به عیسی مسیح، تغییر و تحول را در زندگی خود تجربه نموده اند.

منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

رادیو واتیکان

رادیو واتیکان

رادیو واتیکان (پانوراما) در سال 1931 میلادی توسط پاپ پیوی یازدهم راه اندازی گردید و طبق اظهارات مدیر رادیو واتیکان در سال 1991 میلادی این رادیو روزانه 48 ساعت برنامه با 4 نوع فرکانس و برای 5 قاره به 34 زبان برنامه پخش می کند. پاپ ژان پل دوم در دیداری که به مناسبت شصتمین سالروز تاسیس این مرکز (5 ژوئن 1991 میلادی) داشت گفت: رادیو واتیکان نشانه حاکمیت و استقلال مقر مقدس و صدای آزاد پاپ ها و کلیسا برای بیان انجیل و مداقع کلیساها و حقوق انسان ها ست. شعار این رادیو یکی از آیات انجیل است: "ستوده باد عیسی مسیح" و برنامه های رادیو واتیکان همواره با این جمله آغاز می گردد.
از دیگر رادیوهای تبشیری می توان به رادیو صدای نبوت، رادیو TWR، و رادیو آموزش کشیشی اشاره کرد.

منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

رادیو انجیل

این رادیو نیز از سلسله رادیوهای تبشیری است که با هدف تبلیغ مسیحیت فعالیت می کند. رادیو صدای انجیل و ندای امید، در دسامبر 1982 میلادی با دو برنامه 15 دقیقه ای از موناکو برنامه خود را آغاز کرد. هدف از این برنامه ها آشنا ساختن فارسی زبانان با انجیل بود.
گرچه این رادیو در ابتدا به صورت محدود پخش برنامه داشت اما اکنون با شعار شناخت مسیح به صورت گسترده به پخش برنامه های مختلف مبادرت می ورزد.

منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

فضای مجازی

فضای مجازی

فعالیت مسیحیت تبشیری درفضا ی مجازی امروزه شکل وسیع تر و کاربردی تری به خود گرفته است ودلیل آن دارا بودن برخی ویژگی های منحصر به فرد همچون سرعت انتقال پیام ،ایچاد شبکه ها ،گفتگوی دوطرفه وپخش شبهات واز سویی عدم نظارت دقیق دولت ها وگستردگی حوزه نفوذ آن می باشد.

اینترنت زمینه‌ای را فراهم آورده است تا بسیاری از گروه‌ها و جریان‌های غیرقانونی از آن به عنوان وسیله‌ای امن، جهت تبلیغ و جذب بهره‌برداری کند. فعالیت مبلغان مسیحی در اینترنت با استفاده از حداقل 30 سایت و 180 وبلاگ شناسایی شده فعال، جریان دارد. تالار گفت‌وگوی این سایت‌ها به محلی برای جذب ایرانیانی تبدیل شده است که تبلیغی را دریافت و پس از مدتی به محافل خانگی دعوت می‌شوند. همچنین از دیگر کارایی‌های اینترنت برای گروه‌های مبلغ مسیحیت مظلوم‌نمایی، تشویش اذهان عمومی، و ... از طریق انتشار اخبار کذب و بزرگ‌نمایی شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

پیامک 204

چلچراغ حجاب

چه خبر است...

گویا خورشید به زمین نزول کرده و چلچراغ  نورچادری ،در شب تار ،روشنی بخش شده.

چه نوری است  که یهودی را مسلم  کرده و جمعی راتا به ابد، به تقدیس وتمحید واداشته...

آری
این خورشید غرق شده در نور خدا ،چادری از جنس حجاب است به قامت صدیقه کبری (س) ..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

پیامک 203

پرکشیدن پرستوی آشیانه خدا در زمین، بر تک سوار عرب  وجمله شیعیانش تسلیت باد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

پیامک202

کاش بودند سپه سالاران هویزه وفکه ، در کوچه های بی کسی علی (ع)  تامادری سیلی نمیخورد. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

پیامک201

به فقر مقام ورفعتی داد  بانوی روزه دار ما با اطعام فقیر وبه دنیا،طعنه زد با بخشش پوشش عروسی اش به بی پناه..
شهادتش تسلیت باد. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد

بی نمازی بلیط دوزخ

نماز به معنای ارتباط با خدای متعال  و اثبات بندگی  مومن در برابر ذات مقدس اوست. لذا اگر فردی بخواهد از فرمان مولای خود سرپیچی کند وراهی غیر از راه اطاعت در پیش گیرد مسلما مورد غضب پرودگار قرار می گیرد و باید منتظر عقوبت باشد.
قرآن کریم برای نشان دادن ارزش وجایگاه نماز  و عقوبت  تارکین نماز ،به گفتگوی اهل بهشت و اهل جهنم اشاره می کند ومی فرماید:
((یتسائلون عن المجرمین ماسلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلّین))

((اهل بهشت سئوال میکنند از مجرمان که چه چیز شما را به دوزخ فرستاد ؟ میگویند ما از نمازگزاران نبودیم)) سوره مدثر ، آیه 4
براساس این آیه آنچه موجب سقوط افراد در جهنم وقهر الهی می شود ،ترک نماز است  وآنچه بهشت را نصیب خوبان میکند اقامه نماز می باشد.
پس افراد تارک نماز باید درباره عمل خود وعاقبت آن کمی فکر کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صیاد