دنیا
بخشنده ای است که باز پس می گیرد وامیدی به لطفش نیست .
(اشاره به خطبه 230 نهج البلاغه)