دست خدا برسر یتیم وفقیر کشیده می شود.
ماهم یدالله شویم