از مهمترین عوامل کم توجهی به اقامه نماز  ،تنبلی جوانان است .تنبلی از خصیصه های شیطانی است که فرد را به بدترین وضعیت زندگی می رساند و اورا در برابر مشکلات و مسائل ،ضعیف وناتوان می کند.
بسیاری از جوانان علی رغم علاقه مندی به اقامه نماز وتعبد ،در اداء این فریضه سستی به خرج می دهند که در دراز مدت به عادتی ناپسند تبدیل می شود.
این عادت با تلقینات شیطانی وبهانه های واهی ،یک حالت سنگین روانی یه خود می گیرد بطوری که نماز روزانه که چند دقیقه طول می کشد ،بسیار طاقت فرسا وسنگین می شود وجوانی که دهها ساعت در فضای مجازی یا به تماشای فیلم مشغول است ،
از اقامه آن سر باز می زند.
لازم به ذکر است این  مورد به تنهایی نمی تواند برترک نماز ،صدق کند زیرا  مهمترین علل این اهمال کاری به پایه های اعتقادی جوانان بر می گردد که باید توسط والدین ،رسانه ها  وبویژه شخص جوان مورد بررسی و تقویت قرار گیرد.