بسیاری از جوانان فکر می کنند نماز صرفا مختص به اسلام است ،در حالی که هم نماز وهم بسیاری از احکام عبادی موجود در دین اسلام ،در ادیان دیگر هم موجود است  وعلت  آنهم تاثیرات عمیق در روح مومنین ویکتا پرستان می باشد.
آنقدر این مساله مهم وحیاتی است که خدای متعال ابتداء به پیامبران خود امر نموده است و در روایات منقول از اهلبیت (علیهم السلام )  اشاره می شود که نماز در سیره پیامبران وانبیای الهی بوده است  وخدای متعال آنان را به اقامه این فریضه ،امر کرده اند چنانکه خدای متعال به حضرت موسی (علیه السلام) می فرماید:
علیک بالصلاهِ فانَّها بمکان وَلَها عندی عهدٌ

« بر تو باد به نماز ، پس همانا نماز دارای مکان رفیع و پیمان محکمی پیش من می باشد » . ( کتاب کلمه الله 257)
بنابراین نماز در ادیان دیگر موجود بوده وصرف اسلام وپیامبر اسلام(صل الله علیه وآله وسلم)نبوده است.