نشاط در مسجد
 در  فرهنگ  ما  اقامه عزای اهلبیت (علیهم السلام) دارای ارزش والایی می باشدارزشی که باید آن را پاسداشت اما نباید از این مساله غفلت نمود که باید در شادی های اهلبیت (علیهم السلام)به اندازه اقامه عزا ،فعالیت وارزش قرار داد.
بنابراین بایدبا برگزاری جشن ها و مراسمات شاد و سرور به مناسبت میلادیه های بزرگواران دینی،با کمک وهمیاری طلاب  جوان وهیجان وتحرکی که در نوجوانان وجوانان موجود است علاوه بر گرامیداشت این ایام از ظرفیت جوانان استفاده و زمینه جذب  وارتباط دائمی با مسجد را فراهم کرد.
مساجدی که  برای  ایام  شادی اهلبیت (علیهم السلام) و اعیاد اسلامی در طول سال برنامه  ریزی کنند شاهد حضور بیشتری از جوانان هستند و شاهد رشد چشمگیر آنان در صفوف اقامه نماز می باشند و مساجدی که کمتر به این مساله اهمیت دادند ،از حضور وجذب جوانان بی بهره شدند.

ناگفته نماند که برگزاری این مراسمات باید با حفظ حرمت مسجد و ایام شادی باشد.