برنامه ریزی فرهنگی
از ضرورت های هر مرکز دینی داشتن یک برنامه منسجم فرهنگی واجتماعی است.مساجد به عنوان  کانون محوری اسلام نیز باید دارای برنامه ریزی منسجم فرهنگی در طول سال یا برنامه ی بلند مدت چند ساله باشد.
متاسفانه بسیاری از مساجد ومسئولان آن از برنامه های فرهنگی گریزان هستند وفکر می کنند کار فرهنگی باعث افزایش هزینه های مسجد ودور شدن از ساخت وسازهای مسجد می شود.
این طرز تفکر ضربات مهلکی بر بدنه مسجد وروح فرهنگی آن می زند ونه تنها باعث جذب مردم وجوانان نمی شود بلکه باعث دفع آنان نیز می شود.
لذا داشتن یک برنامه فرهنگی منسجم و صرف هزینه  برای به سرانجام رسیدن آن ،علاوه بر جذب بیشتر جوانان ومردم  به هزینه های جاری مسجد نیز کمک شایانی می کند.
این مساله به تجربه ثابت شده است  مساجدی که دارای برنامه فرهنگی هستند علی رغم هزینه های بیشتر نسبت به مساجد دیگر اما از  مشکلات مالی کمتری  برخوردار هستند که این مساجد میتوانند الگویی برای سایر مساجدباشد.
*************************************