از ویژگی های مومن واقعی اهمیت دادن به اقامه نماز در مسجد  وارتباط با آن می باشد. این ارتباط در روایات بسیار تاکید شده است و با تعابیر ی  مساجد رازینت وزیبایی زمین معرفی کرده اند.
لذا مسجد برای یک مومن خانه دومی است که هر لحظه حضور درآن باعث رشد معنوی ویاد خدای متعال می شود وهرگامی که  بسوی آن بر می دارد {به تعبیر امام صادق (علیه السلام) }بر هیچ خشک وتری پا نمی گذارد، مگر اینکه از زمین اول تا هفتم برای او تسبیح کنند

با این توضیحات باید اشاره کرد که مومن واقعی کسی است که با مسجد ارتباطی قوی  وتنگاتنگی دارد وبرای رسیدن به ثواب بزرگ و تسبیح ملائکه و زمین و عنایت الهی در راه  ساخت و نگهداری و تعمیر مساجد و کمکهای مالی نیز نیز قدم بر میدارند ومی دانند که این اعمال همه نشانه ی مومن واقعی است.
 
چنانکه قرآن مجید، تعمیر مساجد الهی را، تنها در صلاحیت اهل ایمان قرار داده ومی فرماید
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخره...
تنها کسانی مساجد را عمران می کنند که به خداوند و روز جزا ایمان آورده باشند.