جوانان باید بدانند که نمازی که از عدم شناخت وتوجه واتصال به عالم بالا باشد نمازی بی اثر وبی فایده است. چنانکه پیامبر اسلام (صل الله علیه وآله وسلم )فرمودند :
هر کس که نداند و نفهمد که در نماز چه میگوید نقصان کرده است .
این روایت اشاره به همان واقعیت وحقیقت نماز می کند که بسیاری از نماز خوانان بدان توجه نمی کنند فلذا توقع به  رسیدن به آثار مفیده وبرکات مادی ومعنوی که باعث صفای دل و دور شدن از پلیدیها می شود امری دست نیافتین است وحتی موجب غضب ذات مقدس الهی می شود تا جایی که  در سوره ماعون آیه 56 می فرمایند:
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون .

ای وای بر نمازگزاران که دل از یاد خدا غافل دارند .
بنابراین باید دانست توجه به ظاهر نماز،محدود شدن در آثار بسیار ناچیز آن وبعضا موجب دوری ازحقیقت  آن می شود.