سبک شماری نماز
برخی از جوانان  با نگاهی ساد ه وسبک به نماز می نگرند .برخی آن را بامقایسه اعمالی همچون کمک دادن به فقرا یا احترام به والدین  ارزش آنان  را بیشتر می دانند وبرخی دیگر نماز را امری ساده می پندارند ودر وقت و اعمال آن محافظت نمی کنند .

این نگاه دقیقا برعکس دیدگاه اسلام درباره نماز می باشدو بارها از طرف ائمه بزرگوار مورد نقد قرار گرفته است چنانکه پیامبر اسلام (صل الله علیه وآله وسلم )درباره افرادی که نماز را سبک بشمارند وعده عذاب داده است و می فرمایند :
هر کس به نماز اهمیت ندهد و آن را سبک شمارد سزاوار عذاب آخرت است
)(  شیخ عباس قمی سفینه البحار ، ج 2 ص)
ائمه اطهار (علیهم السلام) همیشه مومنین را به رعایت مقام رفیع نماز  توصیه کرده اند واز وصایای آنان به مسلمین حتی در آخرین لحظات عمرمبارکشان ،دقت در این امر بوده است . و
این روایت از امام صادق(علیه السلام)معروف است که در آخرین لحظات عمر شریفش دستور داد که همه اهل بیتش اطراف او جمع شوند وقتی همه آمدند بعنوان آخرین وصیت فرمودند :

اگر کسی از شما نمازش را سبک شمارد هرگز به شفاعت ما معصومین نمی رسد ( 4 بحار الانوار ، ج 84 ص 234 باب 16)
لذا باید توجه نمود که  سبک شمردن نماز،سبک شمردن یک حکم الهی است وانجام ندادن یا صحیح انجام ندادن آن موجب تضییع حق خدای متعال می شود واین تضییع موجب بی اثری نماز می گردد.