عدم تداوم اقامه نماز

 

یکی از مهمترین  علل وجوب اقامه نماز در اوقات مختلف روز  این است که فرد در خلال امور دنیایی وفعالیت برای معیشت خود وخانواده ،لحظاتی را به معنویت اختصاص دهد ودر برابر معبود خود  به سجده بیافتند ونگذراند از حقیقت انسانیتش دور شود.
بنابراین در اسلام ،نماز امری واجب بصورت روزانه ودر اوقاتی مشخص وپراکنده است تا در خلال امورات مادی  ،یاد خدا فراموش نشود .
لذا این امر مهم در بین مشغله های ما به امری غیر ضروری تلقی شود وبا بهانه های مادی ومعیشتی  مورد غفلت قرار گیرد که در این صورت مانند دارویی است که اگر بصورت مرتب ومنظم ودر زمان  خود  استفاده نشود فایده ی ندارد وخاصیت درمانی وشفابخشی اش را از دست می دهد.

با این وصف اگر بخواهیم در سفربه بهانه نبود شرایط اقامه  یا در محل کار  به بهانه مشغله  زیاد یابهانه های دیگر ،از اقامه نماز سرباز زنیم ،انتظاری از این نماز آفت زده نباید داشته باشیم چنانکه پیامبر اسلام  در این باره فرمودند :

  آفهُ العباده الفترهُ :  آفت عبادت سستی وعدم مداومت است . ((علامه مجلسی بحار الانوار ، ج 77 ص 68))