عدم انجام صحیح اعمال نماز
یکی از آفاتی که در نماز است وباعث بی اثر شدن آن می شود ،عدم انجام صحیح حرکات نماز می باشد.این حرکات واعمال  نماز واجب است بدرستی انجام گیرد همچون عمل رکوع که فرد باید کاملا خم شود تا جایی که دستان به زانو ها برسد یا هفت عضو بدن هنگام سجده بر زمین قرار داده شود.
بنابراین اگر  اعمال به درستی انجام نگیر د علاوه بر بطلان شرعی نماز،باعث بی اثر شدن برکات مادی ومعنوی آن نیز  می شود ودر برخی مواقع  غضب الهی را به همراه دارد .چنانکه در تاریخ نقل شده است :روزی رسول خدا(ص) با اصحاب خود در مسجد نشسته بود که مردی وارد مسجد شد و مشغول نماز گردید، او نماز خود را به تندی می‌خواند و رکوع و سجود نمازش را کامل انجام نمی‌داد. رسول‌اکرم(ص) فرمود: «او سر خودرا بر زمین می‌گذارد، مانند کلاغی که منقارش را بر زمین می‌زند و دانه برمی‌دارد. اگر این شخص بمیرد، در حالی که نمازش این‌گونه باشد، بر دین من نمرده است.» (نماز ره‌رستگاری، سیدحمید علم‌الهدی، ص 64)
بنابراین لازم است که مومنین اعمال نماز را بدرستی انجام داده تا شامل اجر وپاداش الهی شوند.