امروزه  ناتوی همه جانبه فرهنگی دشمنان اسلام بر علیه مبانی وعقاید مسلمین  وبویژه جوانان شیعه ایرانی ،لزوم داشتن سنگر ومامنی برای در امان ماندن از این حملات را  دوچندان   کرده است.
مساله ی که مقام معظم رهبری  به عنوان تشکیل هسته مقاومت در مساجد از آن نام بردند ومی فرمایند:
مسجد، هسته مقاومت فرهنگی است. اگر حصار و خاکریز فرهنگی نباشد، همه چیز از دست می رود.
بنابراین باید برای حفظ جوانان از سیل تصاویر ومتن ها و وسایل وابزارهایی ارتباطی که در جهت تخریب عقاید حقه آنان با زبانی شیرین و دقیق وبا استفاده از متخصصانی حرفه ای و بصورت کاملا برنامه ریزی شده ،در جریان است ،سد وسنگری را آماده کرد وآن را به ابزار بصیرت و فرهنگ صحیح مجهز نمود.
لذا لازم است متولیان مساجد به این نکته توجه کنند که اگر سنگر مساجد خالی شود ،تعداد شهدای خودی و جوانان بی سلاح وسنگر افزایش پپدا می کند ومسئولیت این وضعیت  که متاسفانه در جامعه ظهور وبروز زیادی دارد  به عهده آنان می باشد.