این رادیو نیز از سلسله رادیوهای تبشیری است که با هدف تبلیغ مسیحیت فعالیت می کند. رادیو صدای انجیل و ندای امید، در دسامبر 1982 میلادی با دو برنامه 15 دقیقه ای از موناکو برنامه خود را آغاز کرد. هدف از این برنامه ها آشنا ساختن فارسی زبانان با انجیل بود.
گرچه این رادیو در ابتدا به صورت محدود پخش برنامه داشت اما اکنون با شعار شناخت مسیح به صورت گسترده به پخش برنامه های مختلف مبادرت می ورزد.

منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم