رادیو مژده

رادیو مژده، با شعار "رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز" از فعالترین رادیوهای فارسی زبان تبشیری است. این رادیو بخشی از موسسه مسیحی غیر انتفاعی "خدمات رسانه ای ندای مسیح" است که با همکاری موسسات مسیحی دیگر بیست و چهار ساعت در هر روز برنامه های مسیحی پخش می کند.
دست اندرکاران این رادیو هدف از تاسیس این رادیو را اعلام و تعلیم کتاب مقدس به فارسی زبانان می دانند.
این رادیو از برنامه های متنوعی برخوردار است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:
-
برنامه های ویژه جوانان با این توضیح که خدا نسل جوان را دوست دارد و می خواهد که آنها خوشبخت و سعادتمند شوند.
-
برنامه های ویژه حق جویان با این توضیح که آغوش خدای نیکو و پرمحبت، برای همه جویندگان حقیقت باز است و او مایل است که آنها را نجات بخشد.
-
برنامه های ویژه مسیحیان به جهت درک بیشتر کتاب مقدس و اعتقادات اساسی مسیحیان، با این توضیح که خدا مایل است که ایمان داران به مسیح، در او رشد کنند و زندگی خداپسندانه و پیروزمندانه ای داشته باشند.
-
نمایشنامه های تکان دهنده رادیویی، با این توضیح که این نمایشنامه ها بیانگر کارهای واقعی و زیبای عیسای مسیح زنده، در قلب و زندگی انسان ها می باشند.
-
حکایت زندگی من با این توضیح که این بخش ماجرای زندگی اشخاصی است که از راه ایمان و اعتماد قلبی به عیسی مسیح، تغییر و تحول را در زندگی خود تجربه نموده اند.

منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم