رادیو ندای محبت

رادیو ندای محبت بخشی از پروژه سازمان صدا و سیمای محبت است که مستقیما در راستای تبلیغ دین مسیحیت به فعالیت مشغول است.
این رادیو شامل برنامه های گوناگون مسیحی از جمله لقمه های روحانی، سرود، تعلیم کتاب مقدس، شعر، مقالات، قرائت کلام و میزگرد می باشد که تماما در جهت کمک به فارسی زبانان در راستای آشنایی آنها با کتاب مقدس می باشد.

منبع: مرزبان نامه، شماره 1، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم