شیوه های تبلیغی رسانه های تبشیری درایران

مسیحیت تبشیری یکی از ابزارهای  سلطه فرهنگ غرب است که توسط قدرت های استعماری راه اندازی شد.این سازمان تبلیغاتی در واقع یک تصویر زیبا و به هزار شکل از مسیحیت است که برای نیل به اهداف خود ،بر قاعده  هدف وسیله را توجیه می کند تکیه کرده است.

استفاده از ابزارهای مختلف رسانه ای ،مکتوب ،هنری ،مجازی و..وایجاد یک سیستم هماهنگ فکری وسازمانی وحمایت قدرت های بزرگ ،توانسته است ،این سازمان تبلیغی صهیونیستی  را در سراسر جهان به عنوان یک سیستم کارآمد تبلیغی نشان دهد ودولت ها و مراکز دینی را به فکر مقابله با هجوم آنان بیاندازدکه مهمترین روش برای مقابله آن  شناخت اهداف،ابزارها ،روشها و...آن می باشد.

 از مهمترین ابزارهای که امروزه به دلیل  جاذبه های خاص خود همچون تاثیرگذاری عمیق بر افکار سنین مختلف وهمه گیر شدن آن  مورد توجه سازمان تبشیری قرارگرفته است، رسانه ها می باشند که افزایش بهره گیری از این ابزار توسط این سازمان ،نشان از همگامی با شرائط روز وبهره گیری حداکثری از وسایل تبلیغاتی است که زنگ خطری برای کشورهای هدف بویژه کشوره های اسلامی  ازجمله ایران می باشد.
در پست های زیر  که برگرفته از مقاله  ((بررسی روشهای تبلیغ رسانه ای ومجازی مسیحیت تبشیری در ایران) )نویسنده می باشد به این موضوع می پردازیم.به امید عنایات حضرت باقرالعلوم (علیه السلام).

تاریخ مسیحیت:

مسیحیت با تولد پیامبر الهی حضرت عیسی (علیه السلام) در حدود 2000سال پیش ظهور پیدا کرد. تاریخ این  دین در چند مرحله می توان بررسی نمود :

تولد و رشد حضرت عیسی

آغاز ماموریت وآموزه های عیسی

پایان زندگی زمینی

عصر حواریون

عصر مناقشات و نزاع های فرقه ای

قرون وسطی

عصر اصلاحات

مسیحیت پس از اصلاح دینی

 

تاریخ مسیحیت مملو از حوادثی است که به جنگها وخونریزی های بسیاری منجر شده است وعلی رغم ادعای صلح طلبی آنان، قتل عام مردم  ومسلمانان بی گناه و دانشمندان مخالف در قرن های حکومت مسیحیان نشانه ای از این مساله است.

در گیری ها فکری واعتقادی بین مسیحیان ،در تاریخ مسیحیت به وفور یافت می شود وانحراف از عقاید و سیره حضرت عیسی(ع)در آن مشهود است. انحرافاتی که باعث انشعاب های گسترده و ظهور فرقه های متعددی شد که با مسیحیت حقیقی فاصله زیادی دارد.

 

تبلیغ در مسیحیت

مسیحیت را باید دین تبلیغ نامید.این دین از آغاز با حرکت های تبلیغی حواریون واعزام مبشرینی به مناطق مختلف ،سعی در جذب افراد نمود.نمونه های این تبلیغات را می توان در زندگی  پولس وپطرس دو حواری بزرگ مشاهده نمود.

البته این روند در طول تاریخ مسیحیت با جدیت ادامه یافت و کشیشان و جذب شدگان به اندازه توانایی خود اهتمام ورزیدند وسعی کردند با سفر یازندگی دائمی در نقاط مختلف دنیا ،به این امر ادامه دهند.